• 24 May 2024

Zużycie i awarie koła pasowego

koło pasowe

Koło pasowe to element stosowany po to, aby stłumić wibracje generowane przez wał korbowy oraz upłynnić funkcjonowanie całego układu napędowego. Do spółki z tłumikiem drgań skrętnych, koła montowane są niemalże we wszystkich współczesnych samochodach osobowych, a także w pojazdach dostawczych.

Za sprawą tłumienia drgań przez koło pasowe, nie dochodzi do przeniesienia wibracji poprzez napęd paska pomocniczego. Trzeba mieć na uwadze, że pasek posiada połączenie z wałem. Tym samym, chcą mieć pewność co do poprawnej pracy układu napędu paska synchronicznego, trzeba zadbać o sprawność koła pasowego. Jeżeli zatem redukcja drgań przez koło nie jest dostateczna, najlepiej od razu je wymienić, aby uniknąć dodatkowych kłopotów.

Główne zagrożenia dla koła pasowego

Istnieje szereg wrogów układu koła pasowego z tłumikiem drgań skrętnych. Do najbardziej szkodliwych czynników zaliczyć można niewłaściwą eksploatację lub niepoprawny montaż, w wyniku których do układu dostają się różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak: pył, woda. Zagrożeniem jest również nieodpowiednia modyfikacja układu, do której należy choćby zmiana długości paska. Szkodliwe jest również samo odpalanie silnika z kołem pasowym bez założonego obciążenia.

koło pasowe

Bardzo powszechnym błędem, którego dopuszczają się niestety rzesze mechaników, jest zamontowanie nowego koła pasowego za pomocą zużytych śrub. Najczęściej koło pasowe instaluje się poprzez pojedynczą śrubę centralną, jednak można wykorzystać również wiele śrub rozmieszczonych promieniście na wewnętrznej powierzchni koła. Jeżeli wykorzystane zostały śruby mocowane centralne, nie zaleca się ich ponownego montażu. Także w przypadku, gdy w układzie zastosowanych zostało kilka śrub montażowych, nie warto ich ponownie używać, ponieważ w trakcie odkręcania mogą ulec nieodwracalnym odkształceniom. Niemniej jednak przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności przy wykręcaniu, czasami ponowne wykorzystanie śrub jest w tym przypadku możliwe.

Jak rozpoznać objawy zużycia koła pasowego?

Do najczęściej spotykanych objawów zużycia lub uszkodzenia kół pasowych należą: głośna praca paska, nadmierny poziom drgań oraz zużywanie się komponentów układu w nienaturalnie szybkim tempie. Zużyte koła pasowe mogą spowodować, iż dojdzie do uszkodzenia sprzęgiełka alternatora, co może doprowadzić do awarii samego alternatora.

Koło pasowe można skontrolować wzrokowo, sprawdzając czy nie doszło do jego poważnych, widocznych uszkodzeń. Sygnałem świadczącym o konieczności dokonania natychmiastowej wymiany jest z pewnością pęknięcie gumy. Możliwe też, że w kole pojawiły się pewne ubytki, które uniemożliwiają mu sprawną pracę. Przeważnie ubytki te są widoczne gołym okiem.