• 14 July 2024

Lokata walutowa – czy warto ją założyć?

lokaty na inne waluty

Zakładając lokatę bankową możemy pomnażać kapitał nie tylko w złotówkach, ale i w obcej walucie. Pozwalają na to lokaty walutowe. To dobra opcja nie tylko dla tych, którzy otrzymują wynagrodzenie w innej walucie, ale również dla osób, które inwestują w obce waluty. Czym charakteryzują się lokaty walutowe? Jak się na nich zarabia?

Co to jest lokata walutowa?

Lokaty walutowe mają wiele wspólnego z tradycyjnymi lokatami zakładanymi w polskich złotych. Są to depozyty terminowe, wśród których znajdziemy i te krótkoterminowe, i te długoterminowe. Podobnie jak lokaty w polskich złotych, lokaty walutowe podlegają gwarancjom bezpieczeństwa udzielanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Objęte są standardowym, 19% podatkiem od dochodu. Środki deponowane na lokacie walutowej są oprocentowane, a zysk wypłacany po wygaśnięciu lokaty. Wcześniejsze wycofanie środków jest równoznaczne z utratą odsetek kapitałowych.

lokaty walutowe

Zysk i ryzyko – jak zarabia się na lokacie walutowej?

Oprocentowanie każdej lokaty zależy od wysokości stóp procentowych ustalanych przez emitenta waluty. Dla lokaty w złotówkach znaczenie mają stopy procentowy ustanawiane przez Narodowy Bank Polski. Natomiast np. lokaty dolarowe – wartość ich oprocentowania – są uzależnione od tego, jaką wartość mają stopy procentowe w USA. Tu warto zauważyć, że spośród wszystkich lokat walutowych, założenie lokaty dolarowej może okazać się najbardziej opłacalne, ponieważ stopy procentowe w USA plasują się na relatywnie najwyższym poziomie.

Zdeponowanie środków na lokacie walutowej jest, niestety, obarczone ryzykiem. Wiąże się ono oczywiście ze zmiennym kursem walut. Poza oprocentowaniem lokaty znaczenie ma również wzrost lub spadek wartości waluty. Te dwa czynniki decydują o finalnym zysku z lokaty, który można osiągnąć.

Lokaty na inne waluty, czyli jakie?

W ofercie instytucji finansowych znajdziemy lokaty, które można założyć na waluty najpowszechniej używane w obrocie finansowym i gospodarczym. Są to:

  • dolar amerykański (USD),
  • euro (EUR),
  • funt brytyjski (GBP),
  • frank szwajcarski (CHF).

Kiedy warto założyć lokatę walutową?

Lokaty walutowe to dobre rozwiązanie dla osób, które dywersyfikują kapitał i jego część inwestują w obcą walutę lub mają nadwyżki finansowe w innej walucie niż polski złoty, co może wiązać się chociażby z pracą zagranicą. Dzięki lokacie mogą pomnażać zdeponowane środki. Posiadanie lokaty walutowej jest także korzystne dla osób, które zaciągnęły zobowiązanie kredytowe w obcej walucie.