• 13 April 2024

Monitoring drgań w budownictwie – gdzie i kiedy konieczny jest pomiar wibracji?

monitoring drgan

Monitoring drgań obiektów budowlanych to bardzo istotny element diagnostyki zarówno na etapie prac budowlanych, jak i później, podczas użytkowania budynku. Drgania płynące z zewnątrz, a także z wewnątrz obiektów mają realny wpływ na jego stan techniczny, a także na znajdujące się w nim sprzęty oraz ludzi. Wobec powyższego monitoring wibracji w wielu przypadkach jest narzędziem pozwalającym na szybkie diagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości, a także zapobiegania ich skutkom.

Monitoring wibracji – gdzie może być przydatny?

O zasadności prowadzenia monitorowania wibracji możemy mówić już na etapie prac budowlanych, zwłaszcza w terenie mocno zabudowanym. Pomiarem wibracji z reguły zajmują się profesjonalne firmy posiadające specjalistyczne narzędzia do monitoringu drgań, pozwalające na wczesne wykrywanie drgań o zbyt dużym natężeniu. Jest to szczególnie przydatne na przykład podczas prowadzenia prac z użyciem ciężkiego sprzętu. Zbyt silne drgania mogą spowodować zagrożenie sąsiadujących z placem budowy budynków. Regularny monitoring drgań pozwoli odpowiednio wcześnie wykryć zbyt silne drgania, co z kolei umożliwi zmianę technikę lub stosowanego sprzętu, na taki, który emituje mniejsze wibracje. Dzięki odpowiednio wczesnemu wykrywaniu zbyt silnych drgań inwestor może uniknąć kosztownych i niebezpiecznych skutków uszkodzenia sąsiadujących budowli.

Pomiar wibracji i ich wpływu na ludzi

Oprócz monitoringu wibracji i ich wpływu na budynki, istotny jest też wpływ drgań na ludzi przebywających w obiektach narażonych na drgania. Norma PN-88/B-02171 dokładnie określa wartości dopuszczalne drgań mechanicznych, jakie są wymagane do zachowania bezpieczeństwa i komfortu osób przebywających w pomieszczeniach. Pomiar wibracji w budynkach użyteczności publicznej, czy też w budynkach mieszkalnych konieczny jest więc do bieżącej oceny komfortu życia, czy też funkcjonowania w danym obiekcie. Jeżeli bowiem poziom drgań w budynku jest zbyt wysoki, może być to powodem problemów zdrowotnych osób przebywających na stałe w danym obiekcie.