• 19 June 2024

Teoretyczne podstawy Lean Management

Teoretyczne podstawy Lean Management

Sposób zarządzania przedsiębiorstwem ma bardzo duży wpływ na efektywność procesów biznesowych i produkcyjnych, od których z kolei zależy jakość dostarczanych usług. W sytuacjach nagłych zmian podyktowanych gwałtownym rozwojem firmy bądź restrukturyzacją, stosowane są optymalne rozwiązania, typu Lean management.

Metoda „szczupłego zarządzania”, gdyż tak określa się Lean management, polega na oszczędnym gospodarowaniu zasobami, przy jednoczesnym utrzymywaniu wyników produkcyjnych na oczekiwanym poziomie jakościowym. Oszczędność czasu realizacji, obniżenie kosztów i zmniejszenie zasobów korzystnie przekłada się na sytuację rynkową przedsiębiorstwa, które, w chwili restrukturyzacji, może utrzymać dotychczasowa pozycję na rynku.

Kiedy stosować Lean management

Technika „lean” jest uważana za idealne rozwiązanie w sytuacjach problematycznych rzutujących na efektywność procesów biznesowych i produkcyjnych, ale też w momencie szybkiego rozwoju firmy, kiedy pojawia się konieczność dostosowania do zachodzących zmian. Aby utrzymać procesy produkcyjne na oczekiwanym poziomie, a także ułatwić procesy biznesowe, wprowadza się właśnie „szczupłe zarządzanie”, które pozwala na przeprowadzanie stopniowych modyfikacji. Cechą tej koncepcji jest więc elastyczność, która okazuje się być tak ważna dla prawidłowego rozwoju firmy i sprawnego nią zarządzania.

Koncepcja Lean management wymaga jednak uwzględnienia etapu poprzedzającego jej wdrożenie, a polegającego na analizie ogólnej sytuacji i przygotowaniu pracowników do nowych warunków i zasad. Kadra kierownicza i pracownicy powinni wiedzieć, że celem stosowania zarządzania metodą „lean” jest dostosowanie przedsiębiorstwa do warunków panujących na rynku, względem których nie można pozostawać obojętnym, jeśli chce się utrzymać wysoką pozycję względem konkurencji.

http://lkat.pl/

Teoria „szczupłego zarządzania”

Lean management to sprawna organizacja tak w zakresie zarządzania, jak i produkcji, która pozwala utrzymać wysokiej jakości usługi, a tym samym osiągać dobre wyniki ekonomiczne. Aby to osiągnąć konieczne są zmiany na wielu poziomach – w obrębie struktur organizacyjnych, procesów produkcyjnych, a także pełnionych obowiązków. Dlatego konieczne jest dokładne zaplanowanie kolejnych etapów i przygotowanie pracowników do mających nastąpić zmian i wynikających z nich efektów. Restrukturyzacja wynikająca z wdrożenia Lean management kładzie nacisk głównie na zasoby ludzkie, jako podstawa procesu produkcyjnego. W tym celu tworzone są zdecentralizowane struktury organizacyjne ułatwiające płynne zarządzanie, a także innowacyjne rozwiązania przekładające się na efektywne wykonywanie przypisanych prac. Zarówno kadra zarządzająca, jak i pracownicy mają okazję podnieść swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach.

Uwzględniając powyższe aspekty, restrukturyzację przedsiębiorstwa zgodną z teorią Lean management można określić mianem modernizacji, ponieważ ostateczne efekty, czyli jakość usług, pozostają na oczekiwanym poziomie, a mogą nawet wzrosnąć.

Co najważniejsze w metodzie „lean”?

Elastyczność metody „lean” przekłada się na strategiczne planowanie procesów długoterminowych oraz precyzyjne określanie celów przedsiębiorstwa. Dzięki temu znacznie łatwiej zorganizować system pracy i podział obowiązków dla kadry zarządzającej i pracowniczej. W nowej strategii równie istotna jest komunikacja wewnątrz firmy i przepływ informacji, co pozwala na sprawną współpracę między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i zespołami. W zrozumieniu zależności wszystkich czynników w kontekście metody Lean management często potrzebne są szkolenia, które dostarczą teoretyczną wiedzę i praktyczne rozwiązania ułatwiające skuteczną restrukturyzację przedsiębiorstwa.