• 19 June 2024

Podstawowe narzędzia Lean Management

Podstawowe narzędzia Lean Management

Lean Management to technika zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywana w gwałtownych zmianach w organizacji firmy. Lean w tłumaczeniu na język polski oznacza chudy, a z kolei  Management to zarządzanie, jednak w literaturze fachowej nie ma tłumaczenia nazwy tej techniki i stosuje się jej oryginalny zwrot.

Technika lean management jest nową koncepcją zarządzania i w praktyce polega na ograniczeniu zasobów takich jak ludzie, czas, powierzchnia, pieniądze potrzebnych do produkcji i skupieniu się na maksymalnym wykorzystaniu środków i dostosowaniu firmy do warunków panujących na rynku.

https://natalee.pl/

Wśród podstawowych narzędzi lean management można wymienić: 

  1. VSM – Value Stream Mapping – inaczej mapowanie strumienia wartości, czyli gromadzenie danych na temat rzeczywistego przepływu elementów fizycznych i informacji.
  2. 5S – to narzędzie stosowane wraz z innymi takimi jak  SMED, TPM, Just In Time. 5S jest najprostszym do wdrożenia elementem koncepcji Lean.
  3. Seiri – sort, selekcja, odnosi się do  praktyki sortowania wszystkich narzędzi, materiałów na miejscu pracy i posiadanie tylko tego co niezbędne.
  4. Seiton – narzędzie to skupia się na potrzebie uporządkowania miejsca pracy.
  5. Seiso – inaczej sprzątanie
  6. Seiketsu – standaryzowanie
  7. Shitsuke – samodyscyplina
  8. TPM – Total Productive Maintenance – system który umożliwia minimalizację awarii i poprawę jakości dzięki zaangażowaniu pracowników.
  9. SMED – Single Minute Exchange of Die – zespołowy proces redukujący czas przezbrojenia maszyny.

Należy zaznaczyć że wszystkie te narzędzia powinny być wdrażane jako kompleksowy system współzależnych i wzajemnie się wspierających praktyk.