• 24 May 2024

Muda – jak zapobiegać marnotrawstwu?

Muda – jak zapobiegać marnotrawstwu

Muda to nic innego jak po prostu marnotrawstwo. W systemie Lead Man terminem tym określa się wszystkie czynności, które zużywają zasoby, natomiast zgodnie z rozumowanie klienta nie dodają produktowi jakichkolwiek wartości. Muda należy do elementu 3M – Muda, Mura, Muri czyli: marnotrawstwo, nierównomierność i przeciążenie.

Akademia Lean Passion – jedna z firm specjalizujących się we wprowadzaniu kultury Lean, w swoim serwisie rozróżnia dwa typy marnotrawstwa:

  • „marnotrawstwa typu 1 czynności niepotrzebne z punktu widzenia klienta ale niezbędne z punktu widzenia organizacji.
  • marnotrawstwo typu 2 to czynności, które nie przedstawiają wartości ani z punktu widzenia klienta ani organizacji.”

Do głównych przyczyń marnotrawstwa w pracy należy nadprodukcja, przyczyniająca się do niepotrzebnego wykorzystania wszystkich maszyn w momencie, gdy zamówienie jest na niskim poziomie. W konsekwencji oznacza to niepotrzebne wykorzystanie zasobów.

Warto jest więc zoptymalizować sposób i czas wykonywania czynności produkcyjnych, zwracając uwagę na wymagania i potrzeby klienta.

Kolejnym elementem, wchodzącym w skład Muda jest oczekiwanie – czyli złe zorganizowanie jednostek pracowniczych, skutkujące marnotrawstwem czasu, jak w poprzednim przypadku efektem są straty finansowe i opóźnienia w powierzonych zadaniach. Do strat przyczynia się również zbędny transport. W takim przypadku należy dokładnie przeanalizować organizację jednostek transportowych. Zaplanować czas i miejsce dowozu, aby czynności wykonywane przez pracowników były jak najefektywniejsze.

http://lutex.pl/

Dobra organizacja pracy to podstawa sukcesu, należy dbać o nią na każdym szczeblu. Warto zastanowić się również czy wszystkie czynności wykonywane przez pracowników mają znaczenie dla klienta i poprawiają wartość usługi. W sytuacji, gdy nie wpływają na jakość wykonywanej usługi dochodzi do nadprocesowości. Warto wykonać mapę strumienia wartości, która poprzez dokładną analizę pomoże w dostrzeżeniu nieprawidłowości, co doprowadzi do wyeliminowania niepotrzebnych elementów bez szkody dla jakości wykonywanej usługi.  W procesie naprawy ważne jest by zyskiwać informację o poprawie sytuacji, konieczne są innowacje i nowe, lepsze, skuteczniejsze metody działania.

Podczas pracy produkcyjnej istotną rolę odgrywają: precyzja i  stanowiska pracy. Warto więc zwrócić uwagę na wygląd i organizacje miejsc pracy, co pomoże w szybszym i łatwiejszym wykonywaniu działań przez jednostkę. Zbędne przedmioty przetrzymywane i gromadzone doprowadzają do braku miejsca a przede wszystkim do wzrostu strat firmy.

Dobry kierownik powinien mieć kontakt ze swoimi podwładnymi, którzy najlepiej zdają sobie sprawę co w ich otoczeniu wymaga ulepszeniu bądź eliminacji, więc warto konsultować się z pracownikami, którzy w kryzysowej sytuacji pomogą znaleźć rozwiązanie problemu i zniwelowanie strat.  W organizacji warto wprowadzić  filozofię i narzędzia Lean Management, które poprzez ich sumienne stosowanie pomogą zwiększyć koszty firmy oraz zminimalizować straty dla niej i dla klienta.