• 24 May 2024

Jak zmienić swoje nawyki?

Co do tego, że każdy człowiek jest indywidualnością wyposażoną we własne nawyki i przyzwyczajenia wynikające zarówno z cech charakteru jak i przebiegu procesu socjalizacyjnego, nie ma żadnych wątpliwości.

Raczej wszyscy są zgodni także co do tego, że ludzi idealnych nie ma. Każdy człowiek ma swoje wady i niedoskonałości, z którymi mniej lub bardziej stara się walczyć.

Jak pokonać własne słabości?

Najczęściej planowane zmiany codziennych nawyków określane są jako noworoczne postanowienia. Jeżeli brakuje odpowiedniej motywacji, to walka o pozytywne przyzwyczajenia skończy się bardzo szybko. Zasadniczo, to czy uda się wygrać walkę z samym sobą określają indywidualne predyspozycje i to, jak wysoko zostanie zawieszona poprzeczka zmian.

Powoli, małymi krokami

Duża grupa ludzi ma tendencję do tego, aby próbować w swoim życiu nagłej rewolucji. Noworoczne postanowienia nie mają końca. Lista założeń jest tak długa, że ostatecznie nie wiadomo od czego zacząć. Warto pamiętać, że pozytywne przyzwyczajenia powinny być kształtowane stopniowo, tylko wówczas mają szansę stać się trwałymi nawykami.

Jak wzmacniać pozytywne przyzwyczajenia?

W przypadku, w którym indywidualne predyspozycje konkretnego człowieka sprawiają, że ma on słabą wolę i szybko poddaje się w obliczu pierwszych niepowodzeń, to warto zadbać o odpowiednią motywację. Przykładowo – można nad biurkiem przykleić cytaty motywacyjne lub poprosić najbliższe osoby, aby udzielały wsparcia poprzez słowa otuchy w chwilach przejściowych kryzysów.