• 14 July 2024

Jak i dlaczego wykonuje się odwodnienia wykopów?

odwodnienia gruntu

Zanim pod jakąkolwiek konstrukcję położone zostaną fundamenty, konieczne jest sprawdzenie, a następnie zabezpieczenie gruntu. Jednym z głównych działań w tym zakresie jest z pewnością odwodnienie wykopu. Dlaczego jest to tak ważne i jak przeprowadza się dzisiaj odwodnienia gruntu?

Przygotowanie wykopów

Wyróżnić można dwa powody, dla których wykonuje się dokładne sprawdzenie rodzaju, jakości i zawartości gruntu, a następnie jego zabezpieczenie. Wykonanie wykopu stwarza ryzyko, że naruszone zostaną fundamenty okolicznych obiektów. Ponadto, nieroztropne wykonanie wykopu może spowodować, że szybko ulegnie on zniszczeniu. W poniższym artykule zajmujemy się drugą z wymienionych kwestii, a mianowicie zagrożeniami dla wykopów. Należy tu z pewnością wymienić osunięcia, zwłaszcza w przypadku gruntów sypkich, jednak problem stanowi również ryzyko zalania.

wykopy fundamentowe

Ryzyko zalania jest największe wtedy, gdy w miejscu planowanej budowy lub w niedalekiej okolicy występują płytkie wody gruntowe. W przypadku nieco głębszych wód ryzyko jest zdecydowanie mniejsze, choć też występuje. Dlatego też przed przystąpieniem do realizacji projektu trzeba sprawdzić, gdzie występują wody i czy są agresywne. Następnie w zależności od stopnia ryzyka dokonuje się wyboru metody odwodnienia wykopów budowlanych. Istotna w tej kwestii jest głębokość występowania wód, gdyż odwadnianie głębokich wykopów to zadanie trudniejsze, wymagające większego nakładu pracy oraz zastosowania najlepszych materiałów.

Na czym polega odwodnienie wykopu?

Jak wspomniano, istnieje wiele sposobów odwadniania wykopów budowlanych. Dwa stosowane dziś najczęściej to:

  • palisady prefabrykowane – palisady sieczne wzmocnione kolumnami betonowymi lub konstrukcje zbrojone chronią wykop głównie przed osunięciem. Jednak dzięki odpowiedniemu wzmocnieniu lub zbrojeniu zyskują również dostateczną szczelność, aby skutecznie odwodnić grunt
  • kolumny DSM – dzięki zastosowaniu techniki wgłębnego mieszania gruntu powstają kolumny cementowo-gruntowe. Kolumny te wykorzystuje się głównie do wzmacniania słabych gruntów, jednak dobrze sprawdzają się również jako tymczasowe zabezpieczenie wykopów, zapewniające ochronę przed osuwaniem oraz odwodnienie gruntu.

Dobór odpowiedniej techniki i materiałów warto pozostawić fachowcom, którzy mają w tej kwestii doświadczenie. Firmą wykonującą zabezpieczenia wykopów, w tym również odwodnienia gruntu, jest Aarsleff. Główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie, jednak z przedstawicielami spółki spotkać można się również w Szczecinie, Rzeszowie, Katowicach i wielu innych miastach w Polsce.