• 13 April 2024

Bezumowny pobór wody – co za to grozi

prawo wodne w Profinfo.pl

Woda jest nie tylko niezbędna do życia, ale także stanowi produkt, bez którego nie da się normalnie funkcjonować. Trudno sobie wyobrazić życie, bez dostępu do wody, dlatego wszystkie gospodarstwa powinny posiadać przyłącze wodno – kanalizacyjne i mieć podpisaną umowę z przedsiębiorstwem wodociągowym. Niektórzy jednak chcąc uniknąć opłat za wykorzystanie wody, decydują się na nielegalne przyłącze wodociągowe, narażając tym samym na straty swoich sąsiadów i pozostałych mieszkańców.

Czym jest nielegalny pobór wody?

Mimo jasno określonych przepisów prawa, które regulują kwestie związane z użytkowaniem wody, wciąż wykrywane są sytuacje związane z kradzieżą wody. Przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne na bieżąco monitorują stan poboru wód i przeprowadzają niezapowiedziane kontrole, jednak mimo to zdarzają się sytuację bezprawnego wykorzystania zasobów wodnych. O nielegalnym poborze wody można mówić, gdy:

  • nie ma podpisanej umowy z przedsiębiorstwem wodno – kanalizacyjnym,
  • urządzenia pomiarowe zostały uszkodzone w sposób celowy,
  • wodomierz został celowo uszkodzony, aby wykazywał niższe zużycie wody,
  • łącze wodne zostało w nielegalny sposób podłączone do hydrantów przeciwpożarowych lub sieci sąsiadów.

W większości przypadków nielegalny pobór wody jest praktykowany z pełną premedytacją. Istnieją jednak sytuacje, gdy właściciel nieruchomości nie zdaje sobie sprawy, że jego urządzenie pomiarowe uległo uszkodzeniu i nie posiada on wiedzy, że nielegalnie korzysta z przyłącza. Wszelkie niejasności prawne dotyczące korzystania z przyłączy wodnych, można znaleźć w książkach dotyczących prawa wodnego wraz z komentarzem. Ciekawe pozycje dostępne są w księgarni internetowej https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-wodne.html. Ustawy zostały tam omówione w sposób przystępny i zrozumiały, zawierając rozstrzygnięcie spornych kwestii dotyczących poboru wody.

prawo wodne w Profinfo.pl

Kary za bezprawny pobór wody

Przedsiębiorstwa przeprowadzają nielegalne kontrole, sprawdzając tym samym urządzenia pomiarowe oraz aktualne umowy na pobór wody. Często taka kontrola jest organizowana, gdy w przedsiębiorstwie zauważono znaczny spadek ciśnienia wody w sieci, co może sugerować bezprawne podłączenie się do instalacji. Nielegalne korzystanie z zasobów wodnych jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 tyś. zł. Oprócz tego sprawca wykroczenia zostaje zobowiązany do pokrycia kosztów nielegalnie zużytej wody, co również wiąże się z rachunkiem przekraczającym często kilka tyś. zł. Jeżeli sprawa będzie miała swój finał w sądzie, wówczas trzeba się liczyć z jeszcze większymi kosztami do zapłaty.